De zes gemeenten in de regio Dongemond werken met elkaar samen in de Gemeenschappelijke Regeling WAVA, waarbij !GO b.v. het uitvoeringsbedrijf is. De zes aangesloten gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zijn zowel eigenaren als belangrijke opdrachtgevers voor de organisatie. De gemeenschappelijke regeling wordt vertegenwoordigd door een algemeen en een dagelijks bestuur. De dagelijkse leiding van !GO b.v. is in handen van de directie. 

Dagelijks bestuur

Samenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter
mevrouw drs. P.C. (Paula) Jorritsma-Verkade, gemeente Woudrichem 

Vice-voorzitter
de heer A.H.M. (Adriaan) de Jongh, gemeente Geertruidenberg

Leden
de heer W. (Wijnand) van der Hoeven, gemeente Aalburg
de heer A.A.M. (John) van Oosterhout, gemeente Drimmelen
de heer mr. M.P.C. (Marcel) Willemsen, gemeente Oosterhout
de heer M. (Matthijs) van Oosten, gemeente Werkendam
de heer J. (Joost) van Huijgevoort, extern bestuurslid
de heer mr. S.M.T.P. (Stephan) Vermeulen, extern bestuurslid

Algemeen bestuur

Samenstelling algemeen bestuur

Voorzitter
mevrouw drs. P.C. (Paula) Jorritsma-Verkade, gemeente Woudrichem 

Vice-voorzitter
de heer A.H.M. (Adriaan) de Jongh, gemeente Geertruidenberg

Leden
de heer W. (Wijnand) van der Hoeven, gemeente Aalburg
de heer A. (Arie) van Loon, gemeente Aalburg
de heer A.A.M. (John) van Oosterhout, gemeente Drimmelen
de heer H. (Harry) Bakker, gemeente Drimmelen
de heer M. (Mike) Hofkens, gemeente Geertruidenberg
de heer mr. M.P.C. (Marcel) Willemsen, gemeente Oosterhout
de heer R.P. (Robin) van der Helm, gemeente Oosterhout
de heer M. (Matthijs) van Oosten, gemeente Werkendam
de heer J. (John) Bakker, gemeente Werkendam
de heer R. (Renze) Bergsma, gemeente Woudrichem


Vergaderingen Algemeen Bestuur 

Vergadering donderdag 22 november 2018

Wanneer: donderdag 22 november (vergadering van 25 oktober is verzet) van 15.00 - 16.00 uur
Waar: Wilhelminakanaal Noord 3 te Oosterhout

Agendabundel 22 november 2018

Notulen 22 november 2018

Vergadering donderdag 5 juli 2018

Wanneer: donderdag 5 juli 2018 van 15.00 - 17.00 uur
Waar: Wilhelminakanaal Noord 3 te Oosterhout

Agenda 5 juli 2018

Notulen AB 5 juli 2018

Bestuurlijke stukken

Gemeenschappelijke regeling WAVA

Statuten !GO b.v.

Implementatieplan Mensenwerk is de basis

Overdrachtsdocument WAVA 2018