logo cedrisWij zijn lid van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Cedris kent meer dan 90 leden, Sociale Werkbedrijven (SW), werk-leerbedrijven, sociale ondernemingen en gemeenten. Het doel van de vereniging is om meer betaald werk te creĆ«ren voor mensen die (nog) niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Als het kan bij een reguliere werkgever, maar indien nodig bij een sociale onderneming of op een beschutte werkplek. 

Cedris wordt geleid door een bestuur van zeven leden en een onafhankelijk voorzitter. De organisatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de ledenen is, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, overlegpartner van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het terrein van de sociale werkvoorziening.

Meer informatie over Cedris? Ga naar de website: www.cedris.nl