Wij zijn het sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond, de grootste werkgever in deze regio. Eind 2017 werkten ruim 650 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij of via !GO. Wij zijn er voor mensen uit de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong, schoolverlaters van VSO/PRO, statushouders en mensen die bij de eigen werkgever een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Onze missie

!GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel.

Onze visie

  • Mensontwikkeling is leidend. !GO moet voor de deelnemende gemeenten een goede sociale en fysieke infrastructuur bieden om mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt – sw of anderszins - succesvol naar werk te geleiden.
  • !GO zal zich als bedrijf in netwerken moeten organiseren. Daarbij kunnen worden onderscheiden: gemeenten, bedrijven en hulporganisaties.
  • Binnen en buiten !GO moet er sprake zijn van gedeelde verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen.
  • Er zal gestreefd worden naar optimale transparantie binnen en buiten de organisatie.

Wij werken voor zes gemeenten, te weten: Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Organigram