Overzicht

Voor het leveren van een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van onze organisatie is !GO op zoek naar een: Personeelsconsulent voor 32 - 36 uur per week. 

De uitdaging
Als personeelsconsulent adviseer en ondersteun je de leidinggevenden van !GO bij de uitvoering van het P&O-beleid. Jouw up-to-date kennis van de Participatiewet, cao-Wsw, de wet- en regelgeving en de opgestelde beleidslijnen van !GO helpen je daarbij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse operationele P&O-taken en je ondersteunt de leidinggevenden bij het tijdig plannen van de P&O-gesprekscyclus (zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken). Ook zie je toe op een goede uitvoering van het ziekteverzuimprotocol en voer je tijdig de acties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter uit. Alle hieruit voortvloeiende mutaties geef je tijdig en volledig door aan de personeelsadministratie. Daarnaast verwachten we van jou deskundige input ten behoeve van het P&O-beleid en de P&O-procedures en -richtlijnen. Door jouw vakkundige bijdrage en het inschakelen van in- en externe experts kom je tot succesvolle in-, door- en uitstroomtrajecten voor jouw medewerkers.

!GO zoekt
Een daadkrachtige en energieke HBO-er met een afgeronde P&O-opleiding. Je hebt enige werk­ervaring met soortgelijke werkzaam­heden en herkent je in onze kernwaarden actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. Daarnaast ben je klantgericht, flexibel en schuw je het niet om de organisatie in te gaan om informatie te verkrijgen en te delen. Je controleert de gemaakte afspraken, zorgt voor kwaliteitsbewaking en onderneemt actie waar nodig. Om dit allemaal goed uit te kunnen voeren bezit je een mooie mix van een commerciële en mensgerichte instelling. We nodigen zowel HBO/WO afgestudeerden als ZZP’ers uit om te reageren.

Ons bedrijf
!GO voor mensenwerk is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met ruim 750 medewerkers werken wij als sociaal werkbedrijf samen aan onze missie: het succesvol ontwikkelen en begeleiden van mensen naar regulier werk. Hiervoor bieden wij een breed scala aan producten en diensten binnen diverse product markt combinaties zoals groenvoorziening, in- en ompakwerkzaamheden, arbeidsintegratie en detachering. Onze commerciële afdeling WerkLink bemiddelt op professionele wijze medewerkers naar een reguliere werkgever in de regio. !GO kent een dynamische werkomgeving waarin een gemeenschappelijke toekomst voor mens-en-werk in denken en handelen centraal staat.

Ons aanbod
Een tijdelijk dienstverband tot minimaal 1 februari 2019 binnen een inspirerende werkomgeving in een dynamische organisatie.  

Jouw reactie
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en CV in via e-mail hrm@GObv.nl of per post naar !GO B.V., t.a.v. HRM, postbus 109, 4900 AC in Oosterhout. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra Klerx, manager Plaatsing & Detachering, 0162-374000.

Download hier de volledige vacaturetekst