Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Iedereen doet mee naar vermogen, dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.

In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken om 125.000 garantiebanen te creƫren. Deze banen zijn bestemd voor mensen die onder de Participatiewet vallen. Deze mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt waardoor ze niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Werkgevers kunnen hiervoor een loonkostensubsidie ontvangen.

Meer informatie over de Participatiewet en garantiebanen vindt u op de website van Cedris, de brancheorganistie van SW-bedrijven.