Overzicht

Mischien kent u iemand in uw omgeving met een beperking die graag wil werken. Dit kan soms niet in een gewoon bedrijf. Er is meer begeleiding nodig of de noodzakelijke aanpassingen zijn daar niet mogelijk. Hij of zij kan dan misschien in een beschermde omgeving werken. Dit noemen we beschut werk. Dit is een baan met salaris. Heel belangrijk, want het hebben van een baan stimuleert trots, zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid. 

Beoordeling door UWV noodzakelijk
Voor beschut werken zijn de regels veranderd. Kandidaten die mogelijk in aanmerking komen, kunnen nu zelf -net als de gemeente- een advies beschut werk aanvragen bij het UWV. U kan daar bij helpen. UWV beoordeelt of de kandidaat in aanmerking komt voor beschut werk. Bij een positief advies moet de gemeente een beschut werkplek aanbieden. Komt iemand hiervoor niet in aanmerking, dan kijkt het UWV of de gemeente samen met de kandidaat welke andere mogelijkheden er zijn. 

Gemeenten regelen beschut werkplekken
Zodra een kandidaat een positief advies krijgt, gaat hij/zij -eventueel samen met u- met de gemeente in gesprek over de mogelijke beschut werkplek. Gemeenten hebben per jaar een bepaald aantal beschut werkplekken. Soms heeft de gemeente even geen plaats. De gemeente moet dan het volgende jaar een plek beschikbaar stellen. In de tussentijd kijkt de gemeente samen met de kandidaat naar andere mogelijkheden, om bijvoorbeeld werkfit te blijven. 

Meer informatie of kent u iemand die mogelijk op een beschutte werkplek kan werken? Vraag dan samen met hem/haar een advies aan bij het UWV. Meer informatie over beschut werken? Ga dan naar www.beschutaandebak.nl dit is een website van de rijksoverheid, deze tekst is ook door hen geschreven.