Overzicht

Het loonwaardesysteem Talent6 is een gevalideerd systeem, dat wij gebruiken om de loonwaarde te bepalen van medewerkers die onder de Participatiewet vallen. 

Arbeidsproductiviteit
Een loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek, waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking wordt gemeten en vastgesteld. De loonwaarde geeft aan hoe de medewerker presteert (arbeidsproductiviteit) ten opzichte van een reguliere werknemer in dezelfde functie en dezelfde situatie.

Deze methode brengt het functioneren van de medewerker op de werkplek in kaart, waarbij het tempo, de kwaliteit en de inzetbaarheid van de medewerker wordt vastgesteld. Tevens wordt gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten van de medewerker, de kwaliteiten worden beoordeeld op basis van zes basiscompetenties. De resultaten worden uitgedrukt in een loonwaardepercentage en een loonwaarde in euro's.

Loonkostensubsidie
Het vaststellen van de arbeidsproductiviteit van de medewerker en de daarmee samenhangende loonwaarde geeft u, als ondernemer, inzicht in het functioneren van de medewerker. Hiermee is het mogelijk om de hoogte van de te ontvangen loonkostensubsidie vast te stellen. 

download productcatalogus