Overzicht

Het aanbieden van een dienstverband aan een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij deze persoon formeel in dienst is van het sociaal werkbedrijf (detacheringsbedrijf), maar de materiele werkzaamheden bij u als werkgever verricht. Detacheren biedt u als werkgever veel voordelen. Met name de flexibiliteit bij het invullen van uw personeelsbehoefte. U maakt uw personeelskosten variabel met het inzetten van personeel, op het moment dat u het werkelijk nodig heeft zonder ze in dienst te nemen. Zo kunt u snel reageren op veranderende marktomstandigheden of piekperioden binnen uw organisatie opvangen.

Wij leveren u goed opgeleide, gemotiveerde arbeidskrachten; individueel of als groep. Indien gewenst leveren wij ook de werkleiders die onze medewerkers in het productieproces aansturen en begeleiden. Wij garanderen dat het werk gebeurt zoals met u is afgesproken. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Voor onze medewerkers biedt detachering de mogelijkheid het beste uit zichzelf te halen en het biedt u veel voordelen zoals hoge motivatie, inzet en betrokkenheid.

Uw voordelen bij detacheren:

  • Flexibele contracten; u bepaalt, in overleg met de werknemer en !GO voor mensenwerk, de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden. Als het contract verlopen is, besluit u, in overleg, wat het vervolg wordt.
  • Beperkte administratie; de gedetacheerde werknemer ontvangt zijn salaris van !GO voor mensenwerk en blijft daar in dienst. Er wordt gezorgd voor de nodige aanpassingen op de werkplek en begeleiding van de medewerker. Uw administratie blijft daardoor beperkt. U betaalt een inleenvergoeding aan !Go voor mensenwerk, die gerelateerd is aan de werkzaamheden die een werknemer verricht.
  • Begeleiding; de werknemer met een arbeidshandicap is formeel in dienst van !GO voor mensenwerk, wij zijn eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken. Er zijn regelmatig voortgangsgesprekken tussen u, een consulent en de werknemer. De dagelijkse leiding en toezicht liggen bij u als inlenende organisatie.

Twee mogelijke vormen van detacheren zijn:

Groepsdetachering
Groepsdetachering is de oplossing wanneer u meerdere medewerkers bij u op locatie wilt inzetten. Indien u dat wenst kan bij een groepsdetachering een ervaren groepsleider van !GO worden ingezet. Wanneer intensieve begeleiding voor medewerkers nodig is beschikken wij over jobcoaches.

Individuele detachering
Individuele detachering betekent dat onze medewerker in uw organisatie komt werken. U stuurt de medewerker aan, de afspraken leggen we vast in een detacheringsovereenkomst en onze consulent onderhoudt het contact met u.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op via het telefoonnummer op onze site of laat uw gegevens achter via het contactformulier. 

download productcatalogus