Overzicht

In de regio West-Brabant zetten ATEA-groep, WVS-groep en !GO voor mensenwerk al jarenlang in op arbeidsontwikkeling door middel van werk. We kennen de uitdagingen en vragen van gemeenten en werkgevers. 

Juiste instrumenten
Werk maken van ontwikkeling bestaat namelijk niet uit toevalstreffers. Door de juiste instrumenten in te zetten, vergroten we samen de kans op duurzame plaatsingen van mensen die graag willen werken. Mensen die met de juiste begeleiding, training of opleiding passend werk kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Maatwerk
Werken met mensen is maatwerk. In de productcatalogus spelen de drie bedrijven daar op in en treft u diverse instrumenten aan die hierbij ondersteuning bieden. We gaan daarom graag met u het gesprek aan om te kijken waar de kansen liggen om samen de arbeidsmarkt in onze regio te ontwikkelen.

download productcatalogus