Wij zoeken graag met u naar een duurzame match!

U wilt een inclusieve bedrijfsvoering realiseren door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken bij uw organisatie. !GO voor mensenwerk is bij uitstek uw partner om invulling te geven aan de Participatiewet en uw MVO beleid. Wij hebben jarenlange ervaring met het werken met medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Als we samen de juiste instrumenten inzetten, vergroten we de kans op duurzame plaatsingen van mensen die graag willen werken. Als medewerkers niet op eigen kracht aan het werk komen, zijn wij er om hen te helpen met de juiste begeleiding, training of opleiding om passend werk te vinden. Wij denken graag met u mee, lichten u in over de Participatiewet en geven u informatie over financiële regelingen en subsidies die de samenwerking kunnen ondersteunen. Met als resultaat een duurzame match!