Overzicht

Het dagelijks bestuur van WAVA/!GO heeft op 27 september 2018 met instemming kennis genomen van de gebeurtenissen en resultaten uit het eerste halfjaar van 2018.

Samen groeien in werk
Als sociaal werkbedrijf voor de zes gemeenten van de regio Dongemond, organiseert WAVA/!GO voor een brede groep mensen ontwikkeling en begeleiding naar werk. Denk hierbij aan de sociale werkvoorziening (SW), beschut werk en overige (re-integratie) activiteiten. Samen met onze partners versterken wij met werk de inwoners van de regio en dat is goed zichtbaar in de resultaten van het afgelopen half jaar. Zo is het aantal medewerkers bij WAVA/!GO Beschut werk gegroeid. De eerste helft van 2018 zijn er meer doelgroep medewerkers aan het werk dan vorig jaar. Om te zorgen dat er nog meer mensen een baan vinden, zijn er samen met gemeenten trajecten voor statushouders opgestart en is er een leerwerkruimte ingericht. Deze ruimte wordt onder andere ingezet om statushouders en leerlingen van PRO/VSO-scholen nog beter te begeleiden en ontwikkelen naar een reguliere baan.

Succesvol samenwerken in de regio
In de eerste helft van 2018 hebben de adviseurs van WerkLink al 116 duurzame plaatsingen bij werkgevers gerealiseerd. “Wij zijn heel blij met deze mooie resultaten, ze laten een succesvolle samenwerking met de werkgevers, de zes gemeenten, het UWV Werkbedrijf en WAVA/!GO zien”, aldus Egbert Lichtenberg, algemeen directeur WAVA/!GO. De adviseurs van WerkLink zijn er voor werkgevers in de regio Dongemond, om ze te ondersteunen en begeleiden bij vacatures en plaatsingen. WerkLink heeft, net als de andere subregio’s van het WerkgeversServicepunt West-Brabant, de opdracht om duurzame plaatsingen te realiseren voor mensen die onder de Participatiewet vallen.

Positief financieel resultaat
De halfjaarcijfers van 2018 laten een positief resultaat zien van € 241.000 en zijn daarmee gunstiger dan begroot. Een uitgebreide toelichting op de cijfers is opgenomen in het halfjaarverslag 2018 van WAVA/!GO, welke op de website te vinden is.