Overzicht

"Het kabinetsvoorstel om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie doet afbreuk aan deze inclusieve arbeidsmarkt, waarbinnen iedereen als volwaardige werknemers wordt gezien", zo stelt Egbert Lichtenberg, vice-voorzitter van Cedris en Algemeen directeur van ons sociaal werkbedrijf. 

De discussie over inclusie in Nederland gaat momenteel vooral over het invoeren van een loondispensatiesysteem. Egbert is gevraagd naar zijn mening over de vraag: 'waar moet een nieuw systeem aan voldoen om de doelstellingen uit de Banenafspraak te halen en Nederland inclusiever te maken?'. In het column op de website 'op naar de 100.000 banen' lees je zijn antwoord op deze vraag. 

Lees hier de volledige Column op de website 'op naar de 100.000 banen'