Overzicht

Met een diversiteit aan prefab vloersystemen biedt De RuwBouw Groep complete oplossingen voor het vloerveld. Ze hebben verschillende productielocaties, waaronder een productielocatie in Breda en Oosterhout. Hier worden de betonnen vloersystemen van Dycore vervaardigd. 

De RuwBouw Groep werkt aan duurzaamheid volgens de 3P filosofie. Deze 3P filosofie hanteren ze om hun uitgangspunten bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verder te verduidelijken. De 3 P’s staan voor Proces, Product en Project. Op ieder vlak hebben zij initiatieven genomen om deze te verbeteren. 

Een van die initiatieven is in 2014 door Guust Backelandt, plantmanager Breda, opgepakt door de samenwerking te zoeken met WerkLink en daar waar mogelijk mensen in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Guust: “Mijn mening is, dat je als bedrijf in de maatschappij staat en vanuit dat gegeven ook een afspiegeling van die maatschappij in je organisatie mag terugzien. Ik ben ervan overtuigd dat een samenleving pas goed kan functioneren indien iedereen mee kan doen. Als modern bedrijf draag je ook een stuk verantwoordelijkheid naar de samenleving en naast geldelijke winst bestaat er ook nog zoiets als sociale winst.”  Met die woorden in het achterhoofd is hij altijd op zoek naar mogelijkheden binnen de organisatie en daarbuiten.

Backelandt vervolgt: “En dat is een van de redenen dat wij enkele jaren geleden ervoor hebben gekozen om een medewerker met een WSW-indicatie in te zetten in ons proces. Natuurlijk nam het inwerken in het begin wat meer tijd in beslag, maar we zijn daarbij dan ook goed bijgestaan door de jobcoach van !GO voor mensenwerk. We zijn inmiddels erg blij met elkaar: De WSW-medewerker is blij met ons, wij zijn erg blij met hem. Een goede wisselwerking dus!

Daar stopte de samenwerking niet. Inmiddels hebben we ook i.s.m. Dorien Schuurmans, HR, nog twee functies gecreëerd voor mensen uit het doelgroepregister en zijn we bezig een project rondom statushouders op te starten.

Een mooi voorbeeld van weer een maatschappelijk verantwoord ondernemer! En daarom wilden we De RuwBouw Groep maar al te graag toevoegen aan onze club van ambassadeurs. Dit is dan ook bezegeld door de ondertekening van een Convenant!