Overzicht

Wij geloven in de talenten en mogelijkheden van mensen. Daarom ondertekenden Egbert Lichtenberg, algemeen directeur van !GO voor mensenwerk, met de priorin van Sint Catharinadal het convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Want ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een kans op eerlijk werk.

Maatschappelijk Ondernemen vanuit het hart
Op St. Catharinadal worden verschillende werkzaamheden verricht door medewerkers van !GO voor mensenwerk. Met name in de tuinen en de wijngaard. In 2017 ontving St. Catharinadal hier de aanmoedigingsprijs voor, tijdens het Participatie Netwerk Event van West-Brabant. Met het convenant zegt Sint Catharinadal toe, dat zij nieuwe vacatures bekend maakt aan WSP WerkLink en dat zij voor werving en selectie gebruik maken van WSP WerkLink. Lichtenberg: “We sluiten convenanten met bedrijven die met ons samenwerken. Hiermee doe je als bedrijf een belofte naar de toekomst door te proberen de mensen in dienst te nemen.” St. Catharinadal werkt overigens al langer samen met !GO voor mensenwerk.

Het aanspreekpunt in de regio Dongemond
!GO voor mensenwerk ondersteunt de werknemers en de bedrijven met begeleiding en advisering. Samen met de adviseurs van WSP WerkLink helpen zij bij het invullen van de vacatures, houden rekening met de financiële voordelen voor het bedrijf, hebben oog voor kwaliteit en weten alles over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de kennis van de adviseurs over het aanbod van werkzoekenden, de arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies, worden personeelsvraagstukken snel en met goed resultaat opgepakt.