Overzicht

Op maandag 20 november ondertekenden Mark Hofkens (Operationeel Directeur, Hofkens HIG) en Egbert Lichtenberg (Algemeen Directeur, !GO voor mensenwerk) het convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bij Hofkens HIG staat kwaliteit, veiligheid, service en een klantgerichte, persoonlijke benadering voorop. “Wij zijn echte aanpakkers en laten ons niet zo makkelijk uit het veld slaan.”, aldus Mark Hofkens. “Maar wij voelen ons vooral maatschappelijk verantwoordelijk en betrokken. We vinden dat iedereen een kans moet krijgen op de arbeidsmarkt en zijn bereid hier in te investeren.” Egbert Lichtenberg vult aan: “het is mooi om te zien hoe Hofkens investeert in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit levert een totaalplaatje op, waar je als organisatie veel aan hebt. We zijn blij en trots dat het Werkgeversservicepunt (WSP) WerkLink hier een aandeel in kan hebben.”

Wij halen nergens onze neus voor op
Krachtige allesreinigers die weten van aanpakken. Dat alles reinigen is een uniek concept in Nederland. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen schenkt het bedrijf veel aandacht aan scholing. “Onze medewerkers werken volgens strenge richtlijnen, dat is nodig om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Zij hebben hiervoor certificaten nodig en dat kost tijd. Motivatie is dé drijfveer om Allesreiniger te kunnen worden. Die motivatie is onder medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt groot,” aldus Hofkens. “Dat is echt een meerwaarde voor ons bedrijf. Die motivatie brengen zij over op al onze medewerkers en vergroot de onderlinge samenwerking. Dat levert een mooie win-win situatie op.”

Ambassadeur
Het ondertekenen van het convenant maakt Hofkens ambassadeur van het WSP WerkLink, de subregio uit Dongemond die valt onder het Werkgeversservicepunt West-Brabant. Hiermee stelt het bedrijf zichzelf tot doel om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een voor hen passende wijze te betrekken in het reguliere arbeidsproces. Hofkens: “Wij zien de participatiewet niet als een verplichting. Het levert mooie en eerlijke kansen op. Na de benoeming eerder dit jaar als ambassadeur van de participatiewet door BZW, benadrukt het tekenen van dit convenant ons belang bij een goede samenwerking met het WSP WerkLink.”

Over Hofkens HIG
Hofkens HIG is totaalleverancier op het gebied van reiniging. De Allesreinigers biedt een totaaloplossing op het gebied van schoonmaakonderhoud, glasbewassing, lichte en zware industriële reiniging en rioolservice. Hofkens is een echt familiebedrijf, met 400 professionele Allesreinigers in dienst.