Overzicht

Sociale Werkbedrijven werken samen aan sectorplan

Om de uitvoering van de Participatiewet vorm te geven worden er door de regionale werkbedrijven i.s.m. gemeenten sectorplannen gemaakt. !GO voor mensenwerk (!GO) heeft samen met WVS en ATEA een sectorplan opgesteld. Een van de onderdelen is ‘het versterken van kansen voor jongeren in kwetsbare posities’. Maatwerkplannen zijn ontwikkeld en inmiddels zijn er 35 leerlingen gestart.

Samenwerking werkbedrijven

Al lange tijd hebben Sociale Werkbedrijven en de regionale scholen een relatie met elkaar. In samenwerking met de eigen gemeenten is een van de onderdelen uit het Sectorplan ontstaan: het versterken van de kansen voor jongeren in een kwetsbare positie. Het doel is dat alle jongeren die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PrO) en (V)MBO naar vervolgonderwijs gaan, een duurzame werkplek of andere passende dagbesteding hebben of een traject richting werk volgen.

Leerlingen ondersteunen

Vanuit het sectorplan worden er gedurende één jaar 35 leerlingen uit het onderwijs ondersteund. Voor !GO zijn dit zeven leerlingen en de overige leerlingen worden ondersteund door WVS en ATEA. Inmiddels zijn alle leerlingen gestart en doorlopen ze een individueel traject, gebaseerd op maatwerk. Het traject bestaat uit vijf stappen:

  1. Selectie leerlingen
  2. Intake
  3. Aanbodversterking
  4. Bemiddeling en plaatsing
  5. Nazorg

Binnen iedere fase worden passende instrumenten/diensten ingezet.

Alle fases zijn maatwerk

Na de selectie en intake van de leerlingen start de derde fase: de aanbodversterking, dit is een belangrijke fase. Aanbodversterking houdt in dat de kwaliteiten van de leerling in kaart worden gebracht en er gekeken wordt wat er nodig is qua training en persoonlijke begeleiding. De focus ligt hierbij op werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Dit is maatwerk en hierbij kan gedacht worden aan o.a. interne en externe leerwerkplekken en trainingen (bijv. werknemersvaardigheden, presentatie- en sollicitatietraining). Hier ligt onze kracht, we hebben uiteenlopende leerwerkplekken in diverse richtingen.

Bij fase 4, de bemiddelingsfase, wordt in overleg met de leerling gezocht naar een geschikte reguliere arbeidsplek. Dit kan bijvoorbeeld door middel van jobhunting. Hierbij wordt de leerling op actieve wijze persoonlijk ondersteund in het zoeken naar werk. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de diverse partners uit de regio van de drie werkbedrijven en door de bundeling van krachten zijn dat er veel. Wanneer er een geschikte werkplek is gevonden, gaan alle partijen om tafel om te kijken of er nog een werkplekaanpassing nodig is of proefplaatsing wenselijk is.

Inzet jobcoaches

Alle drie werkbedrijven beschikken over erkende jobcoaches die ingezet kunnen worden. De jobcoach maakt naar aanleiding van de concrete vraag een coachingsplan met doelen en activiteiten. De coaching is voor de leerling gericht op gedrag op de werkvloer, sociale vaardigheden of de uitvoering van het werk. Tevens krijgt de werkgever de benodigde handvatten om de leerling te coachen en aan te sturen op het werk. Door middel van nazorg zorgen alle partijen er gezamenlijk voor dat de plaatsing een succes wordt!