Overzicht

Voor de gemeente Geertruidenberg heeft !GO voor mensenwerk (!GO) een taal- en bewegingstraject ontwikkeld. De doelgroep van dit traject zijn personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn wel ingeburgerd maar door gebrek aan praktijkervaring spreken zij de Nederlandse taal minimaal. Doordat de onderdelen elkaar goed aanvullen is de jobcoach -die het traject begeleidt- meer dan tevreden over het eindresultaat. En de deelnemers? Zij vonden de opzet zeer prettig en hebben het traject als leerzaam en praktisch toepasbaar ervaren.

Doel van het traject

Dit traject heeft tot doel om de deelnemer te activeren richting werk door middel van een beweging en taaltraining. Door een bewegingstraining worden de deelnemers gestimuleerd om actief deel te nemen aan de maatschappij en optimaal te participeren in de samenleving. Door middel van taal op de werkvloer wordt de taalvaardigheid in werksituaties vergroot.

Taaltraining

Meerdere keren per week wordt de taaltraining gegeven. Dit zijn praktische trainingen waar er geoefend wordt om de taalvaardigheid te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk op werkvloergerichte spreek-, lees- en schrijfvaardigheid.

Bewegingstraining

Het andere gedeelte van het traject is het bewegingsgedeelte. Niet door training in een lokaal maar door de deelnemers mee te nemen in de wereld van werknemersvaardigheden. Via (natuur)wandelingen en sport en spel komt de deelnemer letterlijk in beweging. Tijdens deze actieve onderdelen wordt de koppeling gelegd met taal. In diverse situaties wordt geoefend met de Nederlandse taal onder begeleiding van de jobcoach. “Ik merk dat deze manier van trainen een goede uitwerking heeft. De onderdelen versterken elkaar en dat zie je terug in het enthousiasme van de mensen”, aldus jobcoach Louis Kaleta.

Productcatalogus West-Brabant

Op onze website vindt u meer informatie en kunt u de productcatalogus van de sociale werkbedrijven in West-Brabant downloaden. In deze productcatalogus staan diverse producten beschreven die ingezet kunnen worden om de kans op duurzame plaatsingen te bewerkstelligen. Werken met mensen is maatwerk en daarom kijken de adviseurs van !GO graag samen met u welke mogelijkheden er zijn.

20160620 bewegingstraject1

20160620 bewegingstraject1

Jobcoach Louis Kaleta op pad met de deelnemers in Raamsdonksveer