logo talent 6

Het loonwaardesysteem Talent6 is een gevalideerd systeem dat de loonwaarde bepaalt van een medewerker die onder de Participatiewet valt.

Deze loonwaarde geeft aan hoe de medewerker presteert (arbeidsproductiviteit) ten opzichte van een reguliere werknemer in dezelfde functie en dezelfde situatie.

Deze loonwaardebepaling heeft betrekking op het functioneren van de medewerker op de werkplek waarbij het tempo, de kwaliteit en de inzetbaarheid van de medewerker wordt vastgesteld. Tevens wordt gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten van de medewerker welke worden beoordeeld op basis van zes basiscompetenties. De resultaten worden uitgedrukt in een loonwaardepercentage en een loonwaarde in euro's.

Het vaststellen van de arbeidsproductiviteit van de medewerker en de daarmee samenhangende loonwaarde geeft een ondernemer inzicht in het functioneren van de medewerker.