Uw voordelen als u met ons samenwerkt:

 • U voldoet aan uw SROI verplichting en onderneemt maatschappelijk en verantwoord; 
 • U heeft gemotiveerd personeel met een jobcoach op de werkvloer die ook uw organisatie coacht;
 • U maakt gebruik van de kennis en instrumenten die wij hebben, zo realiseert u een duurzame inclusieve bedrijfsvoering.
 • Aantrekkelijke tarieven, afhankelijk van capaciteit en vaardigheden.

Jobcreation/jobcarving

Beide opties bieden mogelijkheden voor uw organisatie. Het stelt u in staat om passende functies te creëren voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in uw organisatie. Door waar mogelijk processen efficiënter in te richten of taken anders te verdelen, ontstaan nieuwe functies. Dit heeft veelal een financiële toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Jobcoaching

Om u te ontzorgen in het begeleiden van nieuwe medewerkers, bieden wij jobcoaching aan. Naast begeleiding op taken en functioneren, draagt jobcoaching ook bij aan een breder draagvlak en begrip voor de nieuwe medewerker. !GO voor mensenwerk is een erkende jobcoachorganisatie. De jobcoaches zijn opgeleid om medewerkers te ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven.

Iemand kan ook zelf een aanvraag indienen voor een jobcoach bij het UWV. Maak dit ook altijd kenbaar bij !GO. Bijvoorbeeld als een medewerker al een werkplek of proefplaatsing heeft gevonden, dan kan de jobcoach werkafspraken maken met u als werkgever, zorgen voor een aangepaste werkplek, begeleiding tijdens de proeftijd, inwerken, trainen en structureren van de werkzaamheden.

Detacheren

Detacheren biedt u als werkgever veel voordelen. Met name de flexibiliteit bij het invullen van uw personeelsbehoefte. U maakt uw personeelskosten variabel met het inzetten van personeel, op het moment dat u het werkelijk nodig heeft zonder ze in dienst te nemen. In het geval van detachering blijven de medewerkers dus in dienst bij !GO voor mensenwerk. Zo kunt u snel reageren op veranderende marktomstandigheden of piekperioden binnen uw organisatie opvangen.

Wij leveren u goed opgeleide, gemotiveerde arbeidskrachten; individueel of als groep. Indien gewenst leveren wij ook de werkleiders die onze medewerkers in het productieproces aansturen en begeleiden. Wij garanderen dat het werk gebeurt zoals met u is afgesproken. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Voor onze medewerkers biedt detachering de mogelijkheid het beste uit zichzelf te halen en het biedt u veel voordelen zoals hoge motivatie, inzet en betrokkenheid.

Uw voordelen bij detacheren:

 • Flexibele contracten; u bepaalt, in overleg met de werknemer en !GO voor mensenwerk, de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden. Als het contract verlopen is, besluit u, in overleg, wat het vervolg wordt.
 • Beperkte administratie; de gedetacheerde werknemer ontvangt zijn salaris van !GO voor mensenwerk en blijft daar in dienst. Er wordt gezorgd voor de nodige aanpassingen op de werkplek en begeleiding van de medewerker. Uw administratie blijft daardoor beperkt. U betaalt een inleenvergoeding aan !Go voor mensenwerk, die gerelateerd is aan de werkzaamheden die een werknemer verricht.
 • Begeleiding; de werknemer met een arbeidshandicap is formeel in dienst van !GO voor mensenwerk, wij zijn eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken. Er zijn regelmatig voortgangsgesprekken tussen u, een consulent en de werknemer. De dagelijkse leiding en toezicht liggen bij u als inlenende organisatie.

Groepsdetachering

Groepsdetachering is de oplossing wanneer u meerdere medewerkers bij u op locatie wilt inzetten. Indien u dat wenst kan bij een groepsdetachering een ervaren groepsleider van !GO worden ingezet. Wanneer intensieve begeleiding voor medewerkers nodig is beschikken wij over jobcoaches.

Individuele detachering

Individuele detachering betekent dat onze medewerker in uw organisatie komt werken. U stuurt de medewerker aan, de afspraken leggen we vast in een detacheringsovereenkomst en onze consulent onderhoudt het contact met u.

Begeleid werken

Begeleid werken biedt uw organisatie een aantal – financiële – interessante voordelen. Bij begeleid werken gaat de medewerker een dienstverband met u aan, met ondersteuning van een jobcoach. U ontvangt een loonkostensubsidie gebaseerd op de inzetbaarheid (loonwaardebepaling) van de medeweker.

De voordelen van begeleid werken voor u op een rij:

 • De medewerker treedt bij u in dienst volgens uw cao;
 • Lagere prestaties van individuele medewerkers worden gecompenseerd met een loonkostensubsidie. U betaalt geen inleenvergoeding aan !GO voor mensenwerk;
 • U betaalt geen loon bij ziekte van de werknemer, de zogenaamde No Risk polis;
 • U komt in aanmerking voor kortingen op WIA- en WW-premies;
 • Begeleiding voor werkgever en werknemer door consulent en/of jobcoach van !GO voor mensenwerk;
 • U komt in aanmerking voor subsidie voor opleiding en scholing.

De voorbeeldberekening geeft u inzicht in het subsidiebedrag per maand wanneer u een medewerker in dienst neemt.

Voorbeeldberekening Begeleid werken

CAO-loon € 1.850,- bruto per maand 
Vakantiegeld 8% 
Eindejaarsuitkering 3% 
Loonwaarde: 80% (meer informatie over loonwaardemeting) 


De loonkostensubsidie per maand is 20% van het brutoloon, vakantiegeld en eindejaarsuitkering:

Brutoloon € 370,00
Vakantiegeld € 29,60
Eindejaarsuitkering € 11,10

Totaal ontvangt u een
subsidie per maand van € 410,70