Overzicht

Een verzorgde entree is uw visitekaartje!

Wij maken van alle buitenruimtes een blikvanger. Hierbij kunt u denken aan het onderhoud van openbaar groen, bedrijfsterreinen en bedrijfstuinen. Maar ook het verwijderen van zwerfvuil, het onderhoud van sportaccommodaties en schoolpleinen; kortom integrale omgevingsverzorging. Vanaf het ontwerp van het project tot de daadwerkelijke uitvoering nemen wij u al het werk uit handen. Uw opdrachten voeren wij uit op basis van beeldbestekken of frequentie bestekken.

Heldere afspraken

Bij groenprojecten adviseren wij u over het gewenste beeld en het gewenste onderhoud. U ontvangt een aanbieding met heldere afspraken. Elke opdracht gaat vergezeld van een jaarplanning. Deze voeren wij volgens afspraak uit en regelmatig controleren wij met u het resultaat met de uitgangspunten. Tijdens het project kunnen er uiteraard aanpassingen plaatsvinden. U heeft één vast aanspreekpunt die het contact met u onderhoudt en de continuïteit van het project waarborgt.

VCA-gecertificeerd

Onze medewerkers gaan professioneel om met machines, zijn alert op gevaarlijke situaties en verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het werk. Zij werken uitsluitend met gekeurde machines en gereedschappen en zijn deskundig in het toepassen van bestrijdingsmiddelen. Onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd. Voortdurende scholing houdt de kennis op dit gebied up-to-date.